Hukuk yönetimi, apartman ya da sitelerde huzuru sağlamak için konulan kuralların bütününe denir.
Bina sakinlerinin, kat maliklerine ve ana gayrimenkule karşı yerine getirmekle sorumlu ve yükümlü oldukları kesin kurallar var.
Bu kurallar, Kat Mülkiyeti Kanununda açıkça belirtilmiştir. Kanun gereğince, uyulması gereken kurallar, ortak giderler, çocuk parkı,
bahçe, otopark ve asansör gibi yerlerdeki sorumluluklar kesin bir şekilde beyan edilmiştir.

Hukuk yönetimi hakkında verilen hizmetler:

  • Apartman ve sitelerdeki hukuki ihtilaf ya da uyuşmazlıklara çözüm yolları aramak.
  • Kayıt defterlerin tutulması ve diğer belgelerin saklamak.
  • Yönetim planını hazırlamak ya da değiştirmek.
  • İcra takibi işlemleri.
  • Sözleşmeleri hazırlamak.