Ege group yönetim ve danışmanlık firması olarak bizler, yaptığımız tüm harcamaları, gelir-giderleri kayıt altına almaktayız.
Bütçe yönetimi kapsamında yaptığımız tüm çalışmaları, detaylı olarak aşağıda sıraladık.

  • Aidatların tahsil edilmesi.
  • Binanın yönetimi ile ilgili ödemelerin yapılması.
  • Yükümlülükleri yerine getirmeyen bina sakinlerine dava ve icra takiplerinin planlanması.
  • Gelir – gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç – alacak çizelgelerin hazırlanması.
  • Gelir – gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması.